TOKYO BOARD

TOKYO BOARD


PRESIDENT
 • KOBAYASHI Akiyo (Musashino Art University)
REGENT
 • GOTOU Masanobu (Chiba University)
 • KASAI Nobuyuki (Nihon University)
 • NAKAJIMA Chie (Tamagawa University)
SPECIALLY-APPOINTED REGENT
 • HAYASHI Mitsuo (Tamagawa University)
 • TAKAHASHI Nobumasa (Junior College of Aizu)
 • ZHANG Puhua (Sapporo City University)
 • LEE Jieun (Hokkaido University of Education)
 • OSHIMA Naoki (Takushoku University)
 • ISHII Toshiwo (Tokyo Gakugei University)
AUDITOR
 • MORI Kaori (Nihon University)
 • FUJIEDA Yumiko (Tamagawa University)

TOKYO OFFICE


ECRETARY GENERAL
 • NAKAJIMA Chie (Tamagawa University)
VICE-ECRETARY GENERAL
 • ITOU Namiko (Tamagawa University)